connection
A A A

Historia Praworządności

Książka popularno – naukowa ( historyczna )

Autor: Marian Gruca   ISBN – 978 – 83 – 924 390 – 1 – 1

Objętość : 664 strony . Cena 1 egz. 50 zł. + koszty wysyłki za pobraniem .

Oferta jest aktualna do wyczerpania nakładu  Wydanie I  2014 r.

Tryb wydania - pilotowy .

 

 

Krótka  charakterystyka

W dniu 10 grudnia 1948 r. Organizacja Narodów  Zjednoczonych przyjęła i proklamowała rezolucję Zgromadzenia Ogólnego  pt.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ” ( 214 A   III ) .

Na  kanwie tego aktu , autorskim zamierzeniem stało się prześledzenie  ewolucji praworządności od czasów  starożytnej Mezopotamii  po nowożytne  państwa europejskie . Książka ta ma na celu wskazać na kryzys kulturowy i polityczny jaki  towarzyszy cywilizacjom w wyniku wydawanych przez nie uchwał i ustaw państwowych i ich kodyfikacji. W podstawie prawnej występuje bowiem ciągła zależność od bieżącej polityki – co prowadzi nieustannie do naruszania Praw  Człowieka .

 

Z tego względu treść tej książki nie jest nastawiona na odkrywanie nowych faktów historycznych , lecz głównie na zestawianiu znanych zdarzeń okresu starożytnego i nowożytnego , prowadzących do dialektycznych przełomów i wynikających stąd korzyści społecznych . Przedmiotem tej analizy stała się więc polityka państwowa i religijna , która bardzo często traktowała ludzi z pozycji poddaństwa klasowego .Prawo i praworządność nigdy nie wynikały z racjonalnych  ustaw i uchwał , które wydawane były tylko w interesie warstw ekonomicznie i  klasowo uprzywilejowanych . Konsekwencją tego stały się rewolucje i powstania oraz coraz bardziej zbrodnicze wojny .

 

Znaczną część tekstu tej książki zajmuje tragiczna historia Polski.  Państwo polskie od zarania swoich dziejów  nie potrafiło ukształtować  równo prawności. Skutkiem tego  stała się  utrata instytucji państwa i  praw ludzkich na rzecz zaborców . Ponowne odzyskanie niepodległości na początku XX w., nie przyniosło jednak  równości obywateli wobec prawa . Wydawane akty prawne nadal służyły interesom elit , wyzwalając wśród ludności polskiej uczucie zagubienia w systemach prawnych . Powstaje więc ciągłe pytanie – w jaki sposób należy skutecznie walczyć o  Prawa Człowieka 

 

Marian  Gruca