connection
A A A

Artykuł :Kwalifikacja prawna czynu karalnego .

Przyjęta w kodeksie karnym kwalifikacja prawna czynu karalnego jesst całkowiicie błędna , tworząc sztuczne przewartościowanie takiego czynu . Uważam , że należy sięgnąć po dawne , starożytne normy prawa rzymskiego . Dzieliły się one na czyny karalne w ramach trzech odrębnych grup : 1. zbrodnie , 2. przestępstwa , 3. przekupstwa lub łapownictwa . W tym zakresie zbrodnie są najcięższymi czynami karalnymi , które powinny być zagrożone karami pozbawienia wolności od 20 lat do dożywocia oraz wysokimi grzywnami na rzecz Skarbu Państwa i zadośćuczynieniem pieniężnym wobec ofiar zbrodni lub ich bliskich krewnych .Natomiast przestępstwa należy karać tylko wysokimi grzywnami na rzecz Skaarbu Państwa , egzekucją zadośćuczynienia pieniężnego dla ofiar przestępstwa lub ich bliskich krewnych . W trzeciej grupie wskazane jest lokować wszystkie czyny korupcyjne , również zagrożone wysokimi grzywnami na rzecz Skarbu Państwa oraz egzekucją zadośćuczynienia pieniężnego dla ofiar korupcji lub ich bliskich krewnych .W oparciu o motywację organzacyjną i humanitarną , wobec tych dwóch ostatnich grup nie powinno się stosować kar pozbawienia wolności . 

 

Polski kodeks karny jest przesycony nadmierną  rozciągłością i mało systemową fragmentaryzacją. Stosowane przez sędziów widełki rozpiętości wymiaru kar pozbawienia wolności, przyczyniły się do występowania dehumanizacji wyroków sądów.

 

Powstaje tutaj ciągły problem - jak resocjalizować sprawców czynów karalnych , których działalność coraz bardziej zagraża porządkowi społecznemu . Trzeba zdawać sobie sprawę z tego , że nie istnieje w tym zakresie w pełni skuteczny środek zapobiegania Podejmowane w zakładach karnych różne formy resocjalizacji - w tym przez dokształcanie się nie przyniosły zadawalających rezultatów .Jedną z przyczyn była mała liczba zapisowych miejsc w stosunku do liczby chętnych . Dzisiejszy przestępca w celach więziennych mało czyta , dużo ogląda filmów kryminalnych i pseudo sensacyjnych .Natomiast w wolnych chwilach uprawia w celach różne formy improwizowanego treningu sportowego .Wszystko to nie ma jednak żadnego resocjalizacyjnego celu i służy głównie zabijaniu czasu .Niebezpiecznym narzędziem ciągłego obniżania się poziomu postaw osobniczych w zakładach karnych stały się narkotyki nad którymi służby więzienne mają coraz mniejszą kontrolę . Wśród więżniów rodzi się rewanżowa ambicja za dodatkowe skazanie na pobyt w celach o powierzchni około 1.5 m2 na jedną osobę .Ten stan dopełnia destrukcja pod wpływem niechlujnych wnętrz cel , zaniedbanej infrastruktury sanitarnej i braku podstawowych sprzętów dla każdego ze skazanych .

W ramach kodyfikacji prawa karnego należy więc przewidywać także odciążęnie miejsc odbywania kary , rezerwując je tylko dla osób popełniających zbrodnie 

Opracował: Marian Gruca            Warszawa dn. 12.01.2014 r.