connection
A A A

.Artykuł :Jak zreformować w Polsce system partyjny ?

 

Od początku  transformacji  ustrojowej w Polsce śledzę poczynania naszych polityków na forum Sejmu i w różnych  miejscach  publicznych . Stale w ich postawach programowych dostrzegam wręcz chłopięce swary z domowego podwórka .Raz za razem dochodzi do socjotechnicznych  rozgrywek i wyskoków jak na boisku piłkarskim , gdzie każdy faul znaczy tyle samo - co chęć oszukania  sędziego .W najlepszym natomiast razie  preferowane jest bycie na " spalonym " .Nasi  polityczni  reprezentanci duży wkład jedynie wnoszą w  zakresie frustrowania  społeczeństwa  polskiego .Z tego bowiem  tworzą od lat  profetyzmy , które mogą mieć decydująće znaczenie w okresie wyborów I tak afera goni aferę - a Polak w tym klimacie czuje się jak  ryba  wyjęta z  wody - do której już  nie powróci !.

.Gdy niedawno obchodziliśmy nowe święto flagi polskiej próbowałem  sprawdzić -czy ten dwu barwny koloryt na który składa się biel i czerwień , pasuje do naszych polityków i ich afirmacji w tym znaku .Doszłem szybko do wniosku , że wielu  polityków mogłoby zamienić tą dwu barwną  flagę na banderę  piratów ( nie tylko morskich  i drogowych ) .Powstaje więc pytanie - czym ten symbol bieli i czerwieni był  w  przeszłości .Odpowiedż bardzo często przychodzi w okresie świąt  państwowych - ze środowisk wojskowych i władz cywilnych, gdzie biel i czerwień flagi stanowiło oznakę wolnego i niepodległego państwa . Natomiast układ  kolorów  pochodzi z herbu  państwowego , którym jest wizerunek białego  orła  na czerwonym tle .Biel  miała  symbolizować czystość i szlachetność postępowania , natomiast  czerwień  miała być synonimem  przelanej krwi w  walce  o niepodległość lub w obronie kraju - a także podkreśleniem waleczności i odwagi .Takie w swojej treści symbole sięgają  okresu  Średniowiecza - a szczególnie  dynastii Jagiellonów

Wraz  z dramatami rozbiorowymi  państwa polskiego , symbole  bieli i czerwieni zaczęły  ewoluować  pod  wpływem narastających  napięć politycznych  i społeczno  gospodarczych Miała na to wpływ Konstytucja 3 Maja - a szczególnie powstanie  styczniowe  1863 r..    To w tym czasie wystąpił właściwy podział na Stronniictwo  Czerwonych  i  Stronnictwo Białych . " Czerwoni " zmierzali  do szybkiego  wywołania  powstania  i przeprowadzenia  radykalnych reform  społecznych , opowiadając się za wciągnięciem do walki z zaborcami  chłopów - postulując  uwłaszczenie chłopstwa  bez  odszkodowań  dla dotychczasowych  właścicieli Natomiast " Biali " tworzyli już  w 1858 r.organizację skupiającą w swoich szeregach  bogate ziemiaństwo, burżuazję i inteligencję.To ugrupowanie z reguły  nie chciało walczyć z zaborcami  z powodu  przewidywanych represji i zagrożenia  utratą  majątków . Walkę  o niepodległość wiązali z interwencjami  dyplomatycznymi  mocarstw  europejskich .Ta  tradycja podziałów  na dwa główne obozy partyjne  utrwaliła się  w  świadomości Polaków . Nawet tak militarystyczne  państwo  jakie tworzył  starożytny Rzym miało swój racjonalny podział na patrycjuszy i plebejuszy- co stało się jedną z przyczyn dynamiki reform i rozwoju nauki w  tym  obszarze .

Jaki wynika stąd wniosek .Jeżeli chcemy uszanować nasze godło i flagę  państwową , należy położyć kres anarchii i błazeństwu politycznemu w wydaniu " wielopartii " .

Postuluję w tym zakresie likwidację  dotychczasowego   systemu partii politycznych      .W  miejsce tej  pseudoreprezentacji  woli  społecznej wprowadzić system dwu  partyjny z podziałem  na Stronnictwo  Białych i Stronnictwo  Czerwonych  zgodnie  z tradycjami  naszych  przodków .

Wrzesień  2014 r.

Marian  Gruca