connection
A A A

O firmie

W 2006 r zostało zarejestrowane wydawnictwo autorskie o nazwie: RES HUMANAE Wydawnictwo Popularno – Naukowe Marian Gruca z siedzibą w Warszawie – Wesołej NIP 526 – 233 – 65 – 48 REGON 002012846

Przedmiotem działalności było wydawanie książek Już na jesieni 2006 r. ustalony został szczegółowy profil tej działalności polegający na wydawaniu książek tylko jednego autora Mariana Grucy który był jednocześnie wydawcą prowadzącym działalność gospodarczą Taki profil oznaczał ogromne przeciążenie w pracy zarówno wydawniczej jak i autorskiej W warunkach słabnącego z roku na rok czytelnictwa wydawnictwo takie proponujące na wstępie tylko jedną książkę popularno – naukową pt. Homogeneza ( Hipotetyczny zarys powstania i rozwoju gatunku ludzkiego ) nie mogła się równać z dużymi renomowanymi wydawnictwami Wielu autorów próbujących takiego łączenia obowiązków wydawniczych i autorskich musiało rezygnować z działalności wydawniczej lub też wzmacniać ją dodatkowo prowadzeniem działalności w innej branży.

 

Tak więc bilans upowszechniania książek tego wydawnictwa jest bardzo skromny Książka proponowana czytelnikom mimo potwierdzonych walorów naukowych dotarła w sieci księgarń tylko do 1 % odbiorców Można więc mieć tylko nadzieję że szybko rozwijający się Internet zwiększy doinformowanie internautów o książkach zalegających półki i stoły księgarskie Takiemu też celowi służy zakładana obecnie strona w Internecie

 

Wychodząc naprzeciw trudności w dystrybucji moich książek oferuję bezpośrednie nabycie książki pt. Homogeneza z wydawnictwa z 50 % rabatem .

Wydawnictwo to jako autorskie uznaje za celowe przedstawić biografię Mariana Grucy jako autora wszystkich wydawanych książek

 

BIOGRAFIA AUTORA

 

Urodziłem się 1 kwietnia 1941 r. Przez okres okupacji niemieckiej i powstania w Warszawie przebywałem wraz z rodziną w tym mieście. Naukę w szkole podstawowej podjąłem w 1947r. w Poznaniu. Po przeprowadzeniu się w 1950 r. do Elbląga kontynuowałem dalszą naukę kończąc w 1955 r szkołę podstawową Po ukończeniu w 1958 r 3- letniej zasadniczej szkoły zawodowej rozpocząłem pracę w zawodzie ślusarza Kolejny etap kształcenia - to Technikum Mechaniczne dla pracujących którego nie ukończyłem będąc na 3 roku technologii obróbki skrawaniem W 1962 r ukończyłem Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych odbywając jednocześnie służbę wojskową W 1965 r uzyskałem dyplom mistrzowski w zawodzie ślusarstwa przed Izbą Rzemieślniczą w Szczecinie Ukończyłem także w 1967 r w Szczecinie Korespondencyjne Liceum dla Pracujących w zakresie zespołu przedmiotowego .

 

Do 1965 r. pracowałem w przedsiębiorstwach państwowych w Elblągu , Płocku i Szczecinie w zawodzie ślusarz i monter Od 1966 r. do 1971 r byłem zatrudniony na stanowisku kontrolera w działach kontroli technicznej przedsiębiorstw państwowych Szczecina i Warszawy W tym okresie podjąłem intensywne samokształcenie poza strukturami uczelnianymi W latach siedemdziesiątych pracowałem na stanowiskach kierownika rozdzielni robót mistrza kierownika warsztatów i narzędziowni oraz inspektora ds. technicznych . w Warszawie . W kwietniu 1979 r. wystąpiłem do Polskiej Akademii Nauk z o warunkowe dopuszczenie do obrony pracy doktorskiej Prośba ta spotkała się jednak z odmową z przyczyn proceduralnych .

 

Po uzyskaniu specjalistycznego przeszkolenia od 1983 r do 1986r podjąłem pracę na stanowiskach inspektora i specjalisty ds. BHP i P/poż w Warszawie Kolejne zatrudnienie uzyskuję w okresie od 1987 r do 1990 r na stanowisku specjalisty ds. organizacji i kierownika – lidera zespołu ds. innowacji w zarządzaniu w przedsiębiorstwie państwowym w Warszawie

 

W latach 1988 – 1990 uczestniczę w społecznej działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Jestem także współzałożycielem i członkiem Rady Ogólnopolskiego Społecznego Przedstawicielstwa Grup Partnerskich dla upowszechniania zespołowej organizacji pracy W 1989 r. biorę udział w działalności Zespołu ds. jakości życia w pracy pod przewodnictwem wicepremiera Janusza Patorskiego W latach 1990 r. – 2004.prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ORGAMET Zakład Innowacyjno – Wdrożeniowy Usługi Organizacyjne Marian Gruca z siedzibą w Warszawie . Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego – upowszechniam w całym kraju opracowanie szkoleniowo – eksperckie pt. Zintegrowany system – układ zarządzania przedsiębiorstwem ( strategia )

 

W latach 2000 – 2007 jestem represjonowany ze strony skrajnie prawicowych środowisk politycznych i prawnych

 

W 1996 r publikuję swoją pierwszą książkę pt. Komu Potrzebna Jest Inteligencja z zakresu psychologii ogólnej Natomiast w 2006 r. w ramach własnego wydawnictwa o nazwie RES HUMANAE Wydawnictwo Popularno – Naukowe , wydaję drugą książkę swojego autorstwa pt. HOMOGENEZA ( Hipotetyczny zarys powstania i rozwoju gatunku ludzkiego)

Obecnie pracuję nad przygotowaniem do druku następnej książki swojego autorstwa pt. Historia Praworządności . Od 2006 r jestem na emeryturze

 

Marian Gruca

  

BIOGRAPHY OF THE AUTHOR ( in English )

 

I was born on April 1 1941 During the German occupation of Poland and the Warsaw Uprising I stayed with my family in Warsaw

 

I started with my primary education in Poznań and finished it in Elbląg where my family moved in 1950 After graduating in 1958 the vocational school I started working as a ironworker Later I attended classes in the Technical College for Mechanical Engineering with specialty for machining technology I completed the study plan for the third year without graduating In 1962 I graduated from the Technical School of the Air Force performing the same time military service In 1965 after examination before the Chamber of Crafts in Szczecin I got a master degree in the field of metalwork In 1965 I graduated from a high school by correspondence

 

Up to 1965 I worked in state owned enterprises in Elbląg Płock and Szczecin as ironworker and fitter From 1966 until 1971 I worked as a controller in sections of technical control in Szczecin and Warszawa During this time I took an intensive self directed learning outside of institutional structures

 

In the seventies I worked in Warszawa in different enterprises as manager for work distribution technical inspector and manager of the tool room

 

In April 1979 I applied to the PolishAcademy of Sciences with a request for a conditional admission to a dissertation defense however my request met with denial on procedural grounds

 

After obtaining a comprehensive training on vocational courses I started working as inspector and specialist dealing with health safety and fire protection during the work

 

In the period from 1987 to 1990 I got another employment in a state owned enterprise in Warszawa as a specialist and manager for organization and manager team leader for innovation and management

 

From 1988 to 1990 I took part in the activities of the Workers Cultural Association of Artists I was also member and co founder of the National Social Partnership of Groups Representation In 1989 I participated in the activities of the Group for Quality of Work Life chaired by Deputy Prime Minister Janusz Patorski

 

From May 1990 until July 2004 after releasing the last job I had run a private business under the name ORGAMET Establishment for Innovation and Implementation Organizational Services Marian Gruca based in Warszawa

 

In 1996 I finished and published my first book entitled Who needs intelligence

During the nineties using my wide range of professional experience I disseminated throughout the country a book of my authorship handling about the strategy of enterprise management

 

After founding in 2006 my own publishing house called RES HUMANAE based in Warszawa I published the second book of my authorship called HOMOGENEZA Hypothetical Outline of Emergence and Development of the Human Species

 

Currently I am working on a new book entitled The History of the Rule of Law which content is relating to subsequent phases of the formation of law from ancient times to the present as a dialectic process to the history of civilization

 

From 2000 to 2007 I was victimized by extreme right wing political and legal circles I have never belonged to any political party Since 2006 I am retired

 

Marian Gruca